ΕΚΤ: Ράλι στα επιχειρηματικά κέρδη αλλά όχι και στους μισθούς στην Ελλάδα – Μεγάλη η «ψαλίδα»

H Ελλάδα είχε την τριετία 2020-2022 τη μεγαλύτερη ψαλίδα στην ΕΕ μεταξύ της αύξησης των επιχειρηματικών κερδών από τη μία πλευρά και της αύξησης των μισθών από την άλλη, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η μελέτη, με τίτλο: «Αποκλίσεις στον πληθωρισμό και την ανταγωνιστικότητα στις χώρες της Ευρωζώνης», συγκρίνει τη σωρευτική εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (ULC) από τη μία πλευρά και των κερδών ανά μονάδα προϊόντος από την άλλη.

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ορίζεται ως οι αμοιβές των εργαζομένων ανά μονάδα του πραγματικού ΑΕΠ και τα κέρδη ανά μονάδα προϊόντος ως το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα ως ποσοστό του πραγματικού ΑΕΠ.

Από το διάγραμμα που ακολουθεί προκύπτει ότι τα κέρδη την περασμένη τριετία αυξήθηκαν στην Ελλάδα σωρευτικά – από το τέλος του 2019 έως το τέλος του 2022 – πάνω από 15%, ενώ το κόστος εργασίας αυξήθηκε με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα επιχειρηματικά κέρδη συμβάλλουν περισσότερο στον πληθωρισμό.

ULC

Οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, το ULC αυξήθηκε κατά 8% στην Ευρωζώνη λόγω αντίστοιχης αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων καθώς η παραγωγικότητα έμεινε στάσιμη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις χώρες της Βαλτικής (κατά 28% στη Λιθουανία, όπου επίσης ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλός), το Λουξεμβούργο και τη Σλοβακία. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη αυξήθηκαν περισσότερο από το ULC.

Παρά την πολύ μικρή αύξηση του ULC στην Ελλάδα, η ανταγωνιστικότητά της επιδεινώθηκε αν ληφθεί υπόψη το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ελλάδα και η Κύπρος παρέμειναν στο τέλος του 2022 κάτω από τα όρια που λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών τόσο όσον αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (με την Ελλάδα να έχει ένα έλλειμμα περί το 8% όταν το όριο είναι το 4%) όσο και την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των assets που έχουν οι Ελληνες στο εξωτερικό και των assets των ξένων στην Ελλάδα.  Η τελευταία, όπως προκύπτει από το διάγραμμα ήταν μεγαλύτερο από το -150% του ΑΕΠ με το όριο της Κομισιόν να είναι στο -35%.

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Περισσότερα

spot_img

Τελευταία νέα